دانلود فایل راهنما ها، برنامه ها و دیگر فایل ها

آرشیو دریافت فایل ،تمام برنامه ها و فایل هایی را که شما برای بالا بردن و راه اندازی سایت خود نیاز دارید را شامل میشود .

 فایل ها

Договор на оказание хостинговых услуг для юридических лиц (скачать)
Для заключения с нами договора, его необходимо скачать, распечатать в двух экхемплярах, подписать со своей стороны (ДАТУ И НОМЕР ДОГОВОРА УКАЗЫВАТЬ НЕ НУЖНО) и отправить нам по адресу: 607921, Починковский р-н, Наруксово, ул Калинина, д. 222 Кому: Симон В.А. После этого, мы подпишем договор со своей стороны и пришлем Вам Вашу копию.
اندازه فایل: 149 kB
Договор на регистрацию и продление доменов для юридических лиц
Для заключения с нами договора, его необходимо скачать, распечатать в двух экхемплярах, подписать со своей стороны (ДАТУ И НОМЕР ДОГОВОРА УКАЗЫВАТЬ НЕ НУЖНО) и отправить нам по адресу: 607921, Починковский р-н, Наруксово, ул Калинина, д. 222 Кому: Симон В.А. После этого, мы подпишем договор со своей стороны и пришлем Вам Вашу копию.
اندازه فایل: 62.9 kB

Powered by WHMCS.